Omställningens praktik – distanskurs

Vad innebär det att ta tag i klimatkrisen? Kan det också leda till ökad lokal kontroll över våra livsvillkor och bättre livskvalitet?

Runtom i världen tar människor lokala initiativ för att skapa ett ekologiskt samhälle. Oftast kommer initiativen från grupper av medborgare aktiva i sitt lokalsamhälle. Tex handlar det om att konsumenter och producenter går ihop för att möjliggöra odling och försäljning av ekologiska grönsaker och medborgare som bildar kooperativ för att bygga vindkraftverk och installera solel.

I denna kurs lär vi oss om hur människor organiserar en omställning till bättre resurshushållning och ökad lokal självtillit. Vi undersöker initiativ som tas från hushållsskala, till lokalt företagande och i den lokala politiken. Vi studerar exempel och formulerar förslag för våra egna lokalsamhällen. Utifrån det vi lärt oss formulerar vi tillsammans ett handlingsprogram för att tackla dagens stora ekologiska, ekonomiska och demokratiska utmaningar.

Sök nu!

BRA ATT VETA
Längd: 3,5 månad

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kurstid: 17 september – 14 december 2018

Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Men om du har en tillsvidare anställning så har du även rätt att ta tjänstledigt halvtid för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Distansstudier och kursträff på skolan: Kursen sker huvudsakligen på distans, med nytt studiematerial varannan vecka samt ett webinarium för att tillsammans diskutera och reflektera över det vi läst. I tillägg till webinarier via videokonferens så kommunicerarlärare och kursdeltagare via en läroplattform på nätet. I slutet av kursen samlas vi dock en helg för att dra ihop trådarna.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Antagningsvillkor: Kursen har inga särskilda förkunskapskrav. Alla är välkomna att delta!

Ansökan: Vi tar emot ansökningar löpande.

Huvudlärare: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se