Lokalekonomisk analys (LEA)

Denna kurs är en introduktion till olika teorier om och exempel på lokalt utvecklingsarbete.

I kursen lär du dig praktiskt hur det går till att göra en lokalekonomisk analys (LEA). Du får också sätta dig in i det arbetssätt som internationellt benämns som ”plugging the leaks”. I kursen tittar vi med andra ord på hur lokalekonomiska analyser kan underbygga lokalt utvecklingsarbete. Vi studerar praktiskt vad olika lokalsamhällen gjort för att stärka sin lokala ekonomi genom tex lokal energi, mer lokalt företagande etc.

Vi relaterar detta till den övergripande utmaningen att skapa en ekoekonomi dvs en ekologiskt hållbar ekonomi. I kursen tar vi även upp hur dagens teknologiska utveckling kan hjälpa oss hantera olika lokala, ekologiska och sociala utmaningar.

Som deltagare får du läsa om exempel, studera metodiken, samt följa minst ett lokalt LEA-projekt t.ex. i Österfärnebo eller Gävle. Du kan också påbörja förarbete till en LEA där du bor, men målet är inte att du ska hinna slutföra en sådan inom ramen för distanskursen.

Mer info om ”plugging the leaks” / LEA:
http://www.pluggingtheleaks.org/index.htm
http://friametoder.se/?p=170

Sök nu!

BRA ATT VETA
Längd: 10 veckor

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kurstid: 16 april – 24 juni 2018

Kursträffar: I kursen ingår 2 helgträffar preliminärt i Österfärnebo samt 2 kvällsträffar med hjälp av videokonferens.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Antagning: Löpande antagning under våren 2018. Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Distansmoment: Mellan kursträffarna läser du litteratur och kommunicerar med lärare och andra kursdeltagare via ett forum på nätet.

Kostnader: Undervisningen på kursen är kostnadsfri. Kostnader tillkommer dock för kurslitteratur samt resor, boende och mat i samband med helgträffar. Kostnader för mat och boende uppskattas kunna bli ca 900 kr per helg, sammanlagt 2700 kr som betalas in i början av kursen. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Antagningsvillkor: Kursen har inga särskilda förkunskapskrav. Alla är välkomna att delta!

Kontaktperson: Jonathan Korsár, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se