Feminism och miljörättvisa

Sök nu!

FEMINISM och MILJÖRÄTTVISA
En kurs för dig som vill:
•    Lära om miljörättvisa, jämställdhet och feminism.
•    Med hjälp av intersektionella perspektiv lära dig hur (o)rättvisa har med både klass, kön, sexuell identitet, etnicitet och funktion att göra och påverkar liv för folk, inte minst urfolk i Sverige och Latinamerika.
•    Inspireras av folk som kämpar för att förändra världen här och globalt.
•    Lära dig grundläggande spanska eller förbättra din spanska.
•    Lära dig dokumentation på grundläggande nivå
Kursen berättigar till studiemedel och tjänstledighet.

Hur ser kopplingen ut mellan ojämlikhet mellan könen och miljöförstörelse? Och mellan feministisk kamp och kamp för miljön?
I flera delar av världen är det kvinnor som drabbas värst av olika miljöproblem t.ex. vattenbrist. Detta har lett till att kvinnor ofta ställer sig i frontlinjen i miljörelaterade konflikter.
Den andinska regionen i Latinamerika är ett område med varierade geografiska förutsättningar och eftertraktade naturresurser. Vi åker dit med kursen för att träffa folkrörelser som arbetar för miljörättvisa och mot hänsynslös gruv- och oljeexploatering. Vi möter också kvinno- och hbtq-organisationer som ofta kombinerar kamp för rätten till sin kropp med kamp mot miljöövergrepp. Under kursens gång dokumenterar dessa möten för att sedan informera och skapa opinion i Sverige. Du får möjligheten att inspireras av kampglädje och att lära dig nya förändringsmetoder för att  sedan ta med det i förändringsarbetet i Sverige. Kursen vill inspirera till kontakter med folkrörelser som arbetar för att förändra världen både i Latinamerika och i Sverige och på så sätt blir vi del av folkrörelsevärlden.
Vår folkbildningspedagogik förutsätter att kursdeltagarna är aktiva. Detta innebär att de under lärarhandledning även kan påverka kursens utformning, metoder samt planera resan.
PERIOD 1. Studier
Under denna period får du lära dig om globala frågor, urfolk i Sverige och Latinamerika, kolonialism, feminismer, intersektionella perspektiv, ekologi, naturens rättigheter och miljökamp. Dessutom får du grundverktyg för dokumentation av resan,  såsom foto, videoklipp och feministisk skrivande.
Du får lektioner i spanska då språket är avgörande för att få kontakt med människorna du möter under resan.

PERIOD 2. Studieresa
Denna period utgörs av själva studieresan som går till Ecuador eller Peru och pågår ca 10 veckor. Du påbörjar vistelsen i Latinamerika med två veckors intensiva spanskstudier. Sedan får du bo hos familjer och ta del av deras vardag. Efter det träffar ni olika organisationer som arbetar med miljörättvisa och feminism i den andinska regionen. Under hela vistelsen dokumenterar du dina lärdomar. Detta kommer att utgöra grunden för ditt efterarbete i Sverige inom ramen för kurstemat.

PERIOD 3. Informationsarbete
Under denna period arbetar ni med valfritt efterarbete. Meningen är att du skall dela med dig av de insikter och erfarenheterna du fått under resan då engagerade miljöaktivister och feminister delat med sig information och kunskap som de vill skall få spridning i Sverige.
Formerna för att sprida information kan variera, det kan handla om utställningar, föreläsningsturné, texter, etc. En möjlighet denna gång är att ingå i kampanjen KlimatValet, ett initiativ kring klimaträttvisa som växer i Sverige, en angelägen fråga för både de andinska länderna, Sverige och världen som skulle berikas av era perspektiv som förenar miljörättvisa och feminism.

FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA i UPPSALA
Bakom skolan står 14 organisationer från solidaritetsrörelsen, miljö- och fredsrörelsen. Bland dessa finns t.ex. Latinamerikagrupperna, Svalorna- Latinamerika, Jordens Vänner, Kvinnor för Fred, Afrikagrupperna, etc. Under mer än 40 år har vi anordnat resandekurser med rättviseteman till främst Afrika och Latinamerika.
För första gången kommer vi i år anordna en kurs med säte i Uppsala. Detta innebär att kursen sker i externatform och att du ordnar boendet och maten själv. Fördelarna är vidgade möjligheter till samarbete och nätverksbygge med folkrörelser i Uppsala och Stockholm och möjlighet att berika kursen med föreläsningar och aktiviteter inom kursens ramar som sker i närheten.

KURSTIDER: 4 sept. 2017 till 1 juni 2018

KURSLÄNGD:  10 månader varav 10 veckors resa.
PLATS: Uppsala och Ecuador/Peru
ANSÖK SENAST: 30 maj – löpande antagning.
VEM KAN SÖKA? Inga särskilda förkunskaper krävs. Du måste ha fyllt 18 år. Kursen berättigar till tjänstledighet och studiemedel från 20 år. Föreningsengagemang och spanska ses som meriterande men inte obligatoriska.
ANMÄLAN: Genom ansökan som finns under knappen ovan.
KURSPLATSER: 16 st.
ANTAGNINGAR: När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för intervju inom en vecka. Sedan får du besked senast två veckor efter att vi fått din ansökan.
UTFÖRLIGARE INFORMATION: Under v. 17 lägger vi fram en utförligare kursbeskrivning på vår webbsida. Har du ytterligare frågor kan du höra av dig till: info@farnebo.se
eller carmen.blanco.valer@farnebo.se