Sydfeminismer inspirerar

Två distanskurser på Färnebo folkhögskola för dig som vill lära dig om de feministiska grunderna, historiska bakgrunder samt vilka de olika feministiska inriktningarna är.Vi tar även upp vad som menas med  intersektionella perspektiv och hur konkret feministisk engagemang och aktivism ser ut lokalt och globalt. Kursen innehåller även feministisk journalistik under handledning av journalister från Feministiskt Perspektiv!

HUR ÄR KURSEN UPPLAGD?

Kursen består av två delkurser. Här hittar du Preliminära schemat.

DELKURS FEMINISM(ER) Vårterminen 2017: Denna består av en generell feministiskt introduktion samt genomgång av olika begrepp såsom patriarkat och vad som menas med intersektionell feminism. Vi går även igenom vad som menas med antirasistisk och postkolonial och avkoloniserande feminismer. Sedan går vi igenom feninismens historiska utvecklingen i  Västeuropa och Sverige samt olika feministiska inriktningar. Vi tar även upp konkreta exempel av feministisk aktivism och politik i praktiken.  Feminismens framgång är avhängig av att vi bevakar och skriver feministiskt. Över denna del av kursen ansvarar journalisterna som arbetar med den digitala tidningen Feministiskt Perspektiv. Detta sker genom teoretiska och praktiska inslag samt professionell handledning.

DELKURS SYDFEMINISMER INSPIRERAR Ht. 2017. Denna delkurs är en påbyggnad av den första och hämtar inspiration i den globala Syd, dvs. de länder som koloniserades.  Vi fördjupar i postkoloniala och avkoloniserande feminismer samt fokuserar lite extra i den feministiska utvecklingen i Latinamerika. Viss journalistiskt handledning ingår med syfte att uppmuntra feministiskt skrivande och rapportering inte minst från EFLAC.

Resa till EFLAC: Under denna delkurs fokuserar extra på Latinamerika, de inspirerande feministiska  inriktningar som växer fram där och de massiva mobiliseringarna mot patriarkalt våld. En av anledningarna till detta är att vi siktar på att delta i EFLAC (Latinamerikas och Karibiens Feministiska träff). Träffar som anordnas var tredje år av de feministiska rörelserna där och som denna gång kommer att ske i Uruguay. Resan är inte obligatoriskt så du kan gå kursen utan att behöva åka i väg. Men kan göra ett feministisk fördjupningsarbete eller praktik.

Man kan gå denna delkurs även utan att ha gått första delkursen genom att intyga förkunskaper som motsvarar innehållet i första delkursen. EFLAC träffen i Uruguay är kvinno- och transkvinnoseparatistiskt.

Sök nu till delkurs 2: Sydfeminismer inspirerar

KURSTYP och STUDIETAKT: Distans 50%. Kursen berättigar till tjänstledighet och studiemedel från CSNs  folkhögskolepott.

KURSSTART: Delkurs FEMINISMER startar 11 mars 2017 fram till den 28 maj 2017. (första kursträff den 11-12 mars (tiden på lördag anpassas till kvinnodagsdemon i Stockholm om det anordnas en sådan).

Delkursen SYDFEMINISMER INSPIRERAR startar 19 augusti 2017 fram till 17 december 2017. (Första kursträffen 19 augusti. Resa till EFLAC v.47 (20-26 nov.) sista kursträffen och avslutnings kursträff den 16-17 dec).

PLATS FÖR KURS: Kursen sker på distans med åtta fysiska helgträffar i Stockholm (fyra under våren och fyra under hösten) samt resa till EFLAC för de som väljer det eller praktik.

KURSUPPLÄGG: Att delta i kursen förutsätter att man har dator och internetuppkoppling och är någorlunda van vid både internetanvändning samt har facebookkonto.
Reflektioner: Vi utbyter veckovisa korta reflektioner i diskussionstrådar kring de för tillfället aktuella ämnen via en facebookgrupp.

SKRIVUPPGIFTER: Under vårterminens delkurs lämnas det in tre skrivuppgifter med reflektioner kring de teman som ingår i delkursen varav en har karaktär av tematisk fördjupningsuppgift.  Under höstterminens delkurs lämnas det in två skrivuppgifter samt en slutreflektion av utvald ämne från EFLAC (feministiska träffen i Uruguay) eller annan feministisk fördjupningsuppgift  om man inte reser. Deltagarna får en kurskompendium med grundläggande material som introducerar en i feminism och korta texter, litteraturlista på rekommenderad fördjupningsläsning samt digitaliserad material och länkar. Dessutom finns det journalistiska inlämningsuppgifter. Hur många det blir är avhängig av hur ambitiöst du vill satsa på just journalistiken.

KOSTNADER:  Själva undervisningen är gratis hos alla folkhögskolekurser. Avgift på 300:-kr. för administrativa kostnader och material tillkommer för första delkursen och 200:-kr. för den andra delkursen. Deltagarna betalar/ordnar själva både logistiken, mat samt resor till de fysiska träffarna i Stockholm. Resa, logi, mat och kringkostnader i samband med resa till EFLAC i Uruguay inklusive inskrivningsavgift till EFLAC betalas av kursdeltagaren.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga särskilda förkunskaper krävs men intresse och nyfikenhet för feministiska frågor. Gärna feministiskt aktivisterfarenhet.  Inför resan är det bra om man kan spanska men vid tidigare liknande kurs har vi hjälpts åt.

ANTAGNING: Sker löpande utifrån den anmälan du skickar in samt personliga brev du skickar. Du kan söka för båda delkurser på en gång eller bara för en.

Kontaktperson för feministiska teman, kursupplägg och andra delkursen: Carmen Blanco Valer 0738 446443 eller mejla carmen.blanco.valer@farnebo.se

Kontaktperson för feministisk journalistik: Sholeh Irani sholeh.irani@gmail.com

Kursarrangörer: Feministiskt Perspektiv och Färnebo Folkhögskolan