Sydfeminismer inspirerar

Denna kurs är till för dig som vill vidga dina feministiska perspektiv. För dig som kan redan en del feministiska grunder  men vill bryta de eurocentriska och klassiska feministiska ramarna och lära dig om inspirerande feministiska inriktningar som växer fram i den globala syd.
Vi utgår från en intersektionell perspektiv, presenterar några av de feminismer som skapats på andra kontinenter och sedan fördjupar vi oss i den feministiska utvecklingen i Latinamerika samt hur det feministiska engagemanget och aktivismen tar sig i uttryck där.

Denna kurs är en påbyggnad av distanskursen Feminism & Aktivistisk journalistik, kurs som gick igenom grundläggande aspekter av olika inriktningar inom västvärldens feminism och bekantade oss med postkoloniala teorier och intersektionalitet.

Men om du har feministiska grundkunskaper och är beredd att även läsa en del av de feministiska texter som vi använt i Delkurs 1  är du välkommen att söka denna kurs!

Under denna kurs fördjupar vi oss i postkoloniala och avkoloniserande feminismer och presenterar en del feministiska inriktningar som växt fram i andra kontinenter. Sedan fokuserar vi  på den feministiska utvecklingen i Latinamerika, de inspirerande feministiska  inriktningar som växer fram där och de massiva mobiliseringarna mot patriarkalt våld.

Vi siktar på att delta i EFLAC (Latinamerikas och Karibiens Feministiska träff). Träffar som anordnas var tredje år av de feministiska rörelserna där och som denna gång kommer att ske i Uruguay. EFLAC träffen i Uruguay är kvinno- och transkvinnoseparatistiskt. Men du kan gå kursen utan att nödvändigtvis resa till EFLAC, utan istället gör du ett feministiskt fördjupningsarbete. OBS! Sista anmälningsdag (inklusive betalning) till EFLAC 24 juli.

Under denna delkurs har vi bara ett pass om feministiskt skrivande. Detta främst för att uppmuntra skrivande och rapportering från EFLAC.
KURSTYP och STUDIETAKT: Distans 50%. Kursen berättigar till tjänstledighet och studiemedel från CSNs  folkhögskolepott men då måste du närvara på minst två av de fysiska träffarna samt lämna in de två skrivuppgifterna. De som är utomlands måste lämna in extra skriftliga uppgifter.

PRELIMINÄR schema Sydfeminismer Inspirerar Ht 17 klar

KURSSTART:  Startar 14 augusti 2017 fram till 17 december 2017.
Första kursträffen: 19 -20 augusti.
Andra kursträffen: 23-24 september.
Tredje kursträff: 14-15 oktober
Resa till EFLAC 18-26 nov.
Avslutnings kursträff den 16-17 dec. Frivilligt för de som inte åkt till EFLAC.
PLATS FÖR KURS: Kursen sker på distans med åtta fysiska helgträffar i Uppsala (där skolan kommer att ha egen  lokal). Är ni bosatta eller vistas ni utomlands? Då kan ni också gå kursen men tala om det från början och räkna med en extra skrivuppgift.
KURSUPPLÄGG: Att delta i kursen förutsätter att man har dator och internetuppkoppling och är någorlunda van vid både internetanvändning samt har facebook-konto.
Reflektioner: Vi lämnar in reflektioner till texter i diskussionstrådar i facebookgruppen.
Skrivuppgifter:
Minst två korta reflektioner på facebook.
En analysuppgift bland bestämda feministiska  ämnesområden som presenteras i oktober.
För de som inte reser, en fördjupningsuppgift att lämnas in den 27 november.
För de som reser till EFLAC: Antingen en journalistisk text kring ett utvalt ämnesområde inom EFLAC (feministiska träffen i Uruguay) eller en rapport från begränsat ämnesområde, organisation eller feminism i ett specifikt land som man fördjupat sig i under EFLAC (för att göra denna måste ni kanske intervjua, gå på specifika workshoppar, etc. Denna uppgift kan göras i mindre grupper.
KURSMATERIAL: Ni får läsmaterial digitalt samt en del kopior vid de fysiska träffarna. Vi rekommenderar er även att prenumerera på digitaltidningen Feministiskt Perspektiv. Ni får även en litteratur lista med rekommenderade texter att fördjupa sig i. Ni som anger det kan även få texter på engelska och spanska.
KOSTNADER:  Själva undervisningen är gratis. Men ni betalar 200:-kr. för att bekräfta ert deltagande samt för kopieringsmaterial. Deltagarna betalar/ordnar själva både logistiken, mat samt resor till de fysiska träffarna i Uppsala.
Resa, logi, mat och kringkostnader i samband med resa till EFLAC i Uruguay inklusive anmälningsavgift till EFLAC betalas av kursdeltagaren. Anmälningsavgift till Eflac är $110 USD som skall betalas senast 24 juli. Denna  inkluderar 4 övernattningar i dubbelrum på enkelt hotell (**), en del transporter, frukost, lunch samt mellanmål.  De övriga dagar vi ev. är i Uruguay är inte inkluderade.
FÖRKUNSKAPSKRAV: Feministiska grundkunskaper som ni kan ta in genom att läsa några av de texter som vårens kurs läst. Intresse och nyfikenhet för feministiska frågor och gärna feministisk aktivisterfarenhet.  Inför resan till Uruguay är det bra om man kan spanska men vid tidigare liknande kurs har vi hjälpts åt. Även en del litteraturtips är på spanska, men vi andra försöker sammanfatta dessa för er.
ANTAGNING: Sker löpande utifrån den anmälan du skickar in samt personliga brev du skickar. OBS! Anmälan till EFLAC är senast den 24 juli. Sista anmälningsdag för kursen 30 juli.
Ansvarig lärare: Carmen Blanco Valer 0738 446443 – carmen.blanco.valer@farnebo.se