Allmän kurs – gymnasienivå

Kursen är ett alternativ till att läsa på Komvux.

Sök till allmän kurs

Kursen ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Kursen genomförs på Färnebo folkhögskola i Gävle. På skolan finns tre grupper som studerar på Allmän kurs, sammanlagt runt 60 studerande.

Sök nu!

(Går det inte att söka online av nån anledning, så kan du även skriva ut och skicka in blanketten Allmän kurs VT18 via post eller e-post. Observera att det kan ta några dagar innan ett pappersbrev kommer fram och ansvarig person får syn på det.)

Hur är kursen upplagd?

När du börjar på denna kurs så blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Mat, Våra berättelser eller Makt. Vi studerar ett tema ofta under 3-5 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop.
Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t.ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.
I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande. Du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.
Slutförda studier ger motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till både universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Heltidsstudier

Studierna på Allmän kurs är på heltid. Du kan genomföra merparten av dina studier i skolan, men givetvis kan du också ta med dig en del skolarbete hem.

En god studiemiljö

Skolan i Gävle är en gemensam arbetsplats, och vi delar på ansvaret för att det ska vara en god arbetsplats för alla. Vi arbetar mycket med att alla ska känna sig trygga i sin klass och på skolan i stort. En trygg omgivning där man samtidigt får säga sin åsikt är viktigt för att alla ska kunna prestera sitt bästa.
Alla studerande har tillgång till mikrovågsugnar och en matsal där de kan köpa fika och äta medtagen lunch. Studerande och lärare tar tillsammans ansvar för vissa dagliga sysslor på skolan, t.ex. att brygga kaffe, koka tevatten, ställa fram fika och hålla rent i lokalerna.

På skolan har vi också regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

BRA ATT VETA

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Kurstid Hösttermin: 8 januari – 1 juni 2018

Ansök senast: 15 november (vi tar emot sena ansökningar, men då hamnar du sist i kön)

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen. Vi håller antagningsintervjuer i början av december.

Kostnader: En administrativ avgift på 500 kr per termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Plats för kurs: Baltichuset i Gävle, mittemot tågstation

Kontaktperson: Florian van Kuijk, ring: 0736945255, eller mejla:Florian.vankuijk@farnebo.se