Sista ansökningsdatum: 4 december 2022 Startdatum: 9 januari 2023 Slutdatum: 9 juni 2023
Kurslängd: 1 termin. Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Distans med kursträffar.
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för resa, mat och boende under kurshelger tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Lars Igeland,

Kontaktperson: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se
Kontakta oss

Vi står inför en stor omställning av samhället för att klara klimatkrisen på ett rättvist sätt. Klimatförändringarna slår hårdast mot de som är fattigast, därför måste vi alltid arbeta för att omställningsprojekt också bidrar till minskade klyftor. Det är dags för verklig klimaträttvisa lokalt och globalt!  

Detta är en kurs för dig som vill starta projekt eller mindre aktiviteter för lokal mat, lokal förnybar energi och ett rättvist samhälle på platsen där du bor. Det kan handla om att starta en inköpsförening eller tillsammansodling för lokal mat, om att arbeta för sol- och vindenergi i ditt kvarter, gynna samåkning eller starta ett cykelkök. Det kan också vara att driva opinion för att få kommunen att underlätta ett klimatsmart liv. Ett särskilt fokus under kursen är hur klimatomställningen kan ske på ett rättvist sätt i tillsammans med arbetare, människor på landsbygden och i marginaliserade stadsdelar. Vi inspireras av orädda städer – byar och stadsdelar som organiserat sig för en rättvis omställning.  

Andra aktuella frågor som kursen tar upp handlar om företagens roll i klimatomställningen. Att vara “hållbar” har blivit trendigt, men vad innebär det i praktiken? Är det rimligt att stora globala företag kalhugger skogar och startar gruvor i klimatomställningen namn samtidigt som de förstör viktiga livsmiljöer? Hur kombinerar vi förnybar energi, skogsbruk och kooperativa elbilar med en hållbar omställning som både gynnar demokrati och skapar utveckling i stadsdelar, byar och regioner? 

Syftet med kursen är att medverka till en klimatrörelse som är öppen för fler människor med grunden i organisering i lokalsamhället. En rörelse som bygger egna alternativ underifrån och samtidigt ställer krav på ett rättvist samhälle. Varmt välkommen att söka! 

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola i samarbete med Jordens Vänner, Klimataktion och Stad och Land-nätverket.  

Till vem vänder sig kursen? 

Kursen vänder sig till dig som vill vara med och bidra till en rättvis klimatomställning. Alla åldrar, bakgrunder och erfarenheter behövs! 

Kursupplägg 

Kursen är på 50 % med digitala föreläsningar en kväll i veckan samt två fyra dagars träffar Österfärnebo, och en lika lång studieresa. Efter den första månadens introduktion kommer du som deltagare att kunna fokusera på att genomföra projekt i din hemregion.  Projekten kan ske individuellt eller gemensamt med andra. Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig. 

 I kursen ingår bl. a.  

  • föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställningsteorier om hur snabb samhällsförändring kan se ut samt vilken roll som folkrörelser och deltagande demokrati kan ha i denna process.  
  • olika metoder för förändringsarbete; organisering, protester och dialog med människor. Särskilt fokus på ”orädda” städer och stadsdelar som skapar förändring underifrån.  
  • arbete för minskat flygande, mer cykeltrafik i städerna, mer lokal matproduktion. 

Viktiga datum

Upprop: 9 januari 
Kursträff i Österfärnebo: 25-28 januari 
Studieresa: 15-18 mars
Kursträff i Österfärnebo: 26-29 april 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs 

Metoder för organisering av klimaträttvisa alternativ i sitt lokalsamhälle, med en ambition att också ifrågasätta kortsiktiga lösningar på klimatkrisen.  

Antagningsvillkor 

Skriv ett personligt brev på max 2500 tecken där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.  

Inga särskilda förkunskaper krävs. Intresserade med olika bakgrund och ålder gör kursen ännu bättre. Vi hoppas på sökande från alla delar av Sverige.  

Vi lägger upp kursen så att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Har du en tillsvidare anställning har du även rätt att ta tjänstledigt på halvtid för att delta i kursen. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket. 

– Jag tror att det är nödvändigt att ha ett forum där man kan peppa varandra för att orka med att ställa om samhället och sin egen vardag.

Charlotte Conrad