Arbeta med lokalekonomisk analys (DISTANSKURS)

 

Foto på en person som sitter på en cykel med cykelkärra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du få en större förståelse för hur företagande, lokal produktion, gemenskap och kretsloppsekonomi kan vara grund för hållbar utveckling? Vill du utveckla din förmåga att leda/stötta grupper i att jobba tillsammans för lokal utveckling? Då är det här kursen för dig.

Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurserna i sin bygd – för att få fram bygdens handelsbalans med omvärlden. Denna analys tydliggör vilken utvecklingspotential som finns vad gäller nytt företagande och skapande av arbetstillfällen.

Genom att göra en LEA så får orten en faktabaserad analys utifrån vilken de kan visionera om och planera den framtida utvecklingen av bygden. LEA är en metod som använts i många lokalsamhällen runt om i Sverige och genomförda analyser har bland annat bidragit till att matbutiker behållits och ökat sin omsättning, att bagerier och frisörsalonger startats, ekoturism utvecklats och nya entreprenörskapsnätverk kommit igång.

Många lärdomar har gjorts och målet med denna kurs är att bygga vidare på dessa. Arbetet med att göra en LEA kan underlättas mycket av att det finns någon som kan arbeta som processledare/studiecirkelledare. Målet med denna kurs är att ge dig de kunskaper och de färdigheter som du behöver för att fungera som processledare/studiecirkelledare i arbetet med en LEA. Här får du lära dig grunderna i lokalekonomi (teori och praktik), tillgodogöra dig flera metoder för platsutveckling och kreativ mötesteknik samt kunskaper i hur du kan leda och inspirera en ideell grupp. Kursen avslutas med en praktiskt termin där du själv processleder en lokalekonomisk analys med stöd av en mentor och dina studiekamrater.

Kursen vänder sig till dig som är föreningsaktiv, engagerad i din ort eller yrkesverksam inom folkbildning, lokal utveckling och liknande. Kursen vänder sig även till studerande landsbygdsutvecklare, agronomer, näringslivsutvecklare m.fl.

Kursöversikt

Under höstterminen har vi fyra fysiska träffar. Möjlighet att delta i vissa föreläsningar via videolänk finns, men deltagarna uppmanas att resa till Österfärnebo för att delta i interaktiva kursmoment:

Träff och moment 1 – Vad är lokal ekonomi?

Vi lär känna varandra och går igenom några grundläggande perspektiv på lokalekonomi och arbete med lokal utveckling.

Träff och moment 2 – Metoder för lokalekonomisk utveckling

Vi går igenom olika metoder så som Grön Lokalekonomisk analys, Handbok i lokal finansiering, Plugging the Leaks och Business Improvement District , med huvudfokus på LEA. Vi går även igenom ett antal genomförda LEA-analyser. Vi diskuterar och jämför innehåll och resultat. Vad finns det för fallgropar? Vad ska undvikas och vad ska uppmuntras för att lyckas med LEA? Vad är en lyckad eller en misslyckad LEA-process?

Träff och moment 3 – Statistik och insamling av lokala data

Dag 1 handlar om den statistiska bearbetning och insamling som krävs för att göra en LEA.

Dag 2 handlar om den sociala ekonomins ekosystem; vilka olika typer av stödstrukturer finns för att de lokala föreningarna ska klara av att göra verklighet av sina visioner?

Träff och moment 4 – Processledning

Att processleda grupper. Efter denna träff ska deltagarna känna sig trygga med att starta och leda en studiecirkel. Vi går igenom olika metoder för kreativa möten.

Vårterminen 2019 – Praktisk tillämpning

Under vårterminen kommer kursen fortsätta med fokus på praktiskt tillämpning. Som kursdeltagare får du praktiskt arbeta med att genomföra en LEA tillsammans med en eller flera lokala föreningar och lokalt engagerade. Arbetet med denna LEA sker i form av en studiecirkel i Lokalekonomisk analys. Denna termin får du handledning och möjlighet att diskutera och bolla detta lokala arbete.

Vi har flera kursträffar med hjälp av videokonferens under terminen. I slutet av terminen samlas vi en helg för presentationer av resultat, gemensamma reflektioner och utvärdering.

Mer info om Lokalekonomisk analys (LEA)

Vad menas med lokalekonomi? Lite exempel och presentationer hittar du på Lokalekonomidagarnas webbsida

 

BRA ATT VETA
Längd: 1 år

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kurstid: 20 augusti 2018 – 16 juni 2019

Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Men om du har en tillsvidare anställning så har du även rätt att ta tjänstledigt halvtid för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Distansmoment: Mellan kursträffarna arbetar du med studiematerial och kommunicerar med lärare och andra kursdeltagare via en läroplattform på nätet.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Antagningsvillkor: Kursen har inga särskilda förkunskapskrav. Alla är välkomna att delta!

Huvudlärare: Ylva Lundkvist Fridh, samordnare för lokalekonomi på Hela Sverige ska leva, samt Jonathan Korsar.

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se