Feministiska utopier och strategier-(DISTANSKURS)

Vill du få kunskaper om hur man kan förstå klimatkrisen feministiskt? Vill du inspireras av olika feministiska rörelsers former för motstånd och hopp? Vill du få teoretiska verktyg för att kunna förstå hur förtryck samverkar och göra solidaritet? Då är det här en kurs för dig! 

Sök nu!

Feministiska utopier och strategier är en kurs som tar sig an vår tids stora ödesfrågor; klimatkrisen, rasismen, krigen, och fascismen, och försöker förstå hur man kan motverka dem utifrån feministiska perspektiv. 

Den är relevant för dig som behöver fortbildning om intersektionell feminism, dig som känner dig uppgiven över samhällets utveckling, eller dig som med folkhögskolans kollektiva och icke-hierarkiska pedagogik vill ta dig an stora filosofiska frågor. Men framförallt är den intressant för dig som känner att du vill göra något för att förändra världen men inte riktigt vet vad eller hur.

Kursen består av fyra distanskurser på 25% under Ht.2019 och en heltidskurs under Vt.2020. 

I Feminismens rötter och grunder introduceras vi till feministiska rörelsers historia och tar oss an viktiga frågor; handlar feminism om kvinnor? Vilka konsekvenser har feministiska rörelser haft för hur världen ser ut idag?

I Feministiska drömmar och tankesätt går vi djupare in på feminismen som filosofi; alltså sätt att förstå världen men undersöker också hur en feministisk värld kan se ut? Har det funnits feministiska revolutioner? 

I Intersektionell solidaritet lär vi oss om rasismens och kolonialismens historia och inspireras av postkoloniala feministiska teorier för att förstå hur ras, kön, klass, sexualitet och kolonialitet samverkar som förtryck. Vi tittar också på konkreta exempel på solidaritet och mostånd. 

I Feministiska hjärtan klappar för klimaträttvisa undersöker vi varifrån klimatkrisen kommer, vem den drabbar och vilka andra sätt att leva som olika feminister och ursprungskämpar presenterar som ett alternativ för jordens överlevnad. 

I heltidskursen Sydfeminismer inspirerar lär vi oss av feministiska rörelser i Sydamerika genom att studera aktivism idag och i historien, och reser till Peru för att ta del av feministisk kunskap där. Vi praktiserar sedan feministisk aktivism i Sverige. 

 

BRA ATT VETA

Delkurser: Man kan läsa distanskurserna oberoende av varandra eller två tillsammans och därmed utgöra basen för 50% CSN-berättigad kurs. Kursmodaliteten förutsätter läsning och hemuppgifter mellan kursträffarna. Eventuellt även skypemöten och grupparbeten.

Heltidskurs Vt.2020: För att söka till heltidskursen till våren är det önskvärt att ha läst alla delkurser och krav att ha läst minst två av delkurserna eller ha motsvarande förkunskaper. Vårkursen inkluderar en studieresa till Peru. Även önskvärt att ha förkunskaper på spanska eller parallellt med våra kurser gå på en studiecirkel på hemort. Heltidskursen har Österfärnebo som huvudsäte med undantag för tiden i Peru och den utåtriktade informationsarbete i Sverige.

Ansökningar: Sista anmälningsdag 15 april. För distanskurserna krävs inga särskilda förkunskaper, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Fyll i alla  uppgifter samt skicka ett personligt brev över din motivation för att gå kursen för att din anmälan skall räknas.

Kursstart: 9 september 2019

Närvarodatum under distanskurserna:

Feminismens rötter och grunder:

Kursträff 1) 13-15 sept.

Kursträff 2) 25-27 oktober  (höstlov)

Feministiska drömmar och tankesätt

Kursträff 1)  28 oktober-30 okt. (höstlov)

Kursträff 2) 15-17 november

Intersektionell solidaritet

Kursträff 1) 6-8 dec.

Feministiska hjärtan klappar för klimaträttvisa

Kursträff:1) 10-12 januari 2020

Sydfeminismer inspirerar! Heltidskurs vt. 20

Kursstart: 20 januari

Kursavslut: 20 maj.

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för resor, boende och mat vid helgträffar tillkommer. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i Norden.

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer, ring 0291-20275 , 073 8446443 eller mejla: carmen.blanco.valer@farnebo.se