Allmän kurs – Gymnasienivå

Kursen är ett alternativ till att läsa på Komvux. Kursen ger dig chans att studera
1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola.

Kursen genomförs på Färnebo folkhögskola i Gävle.

När du börjar på denna kurs så blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Mat, Våra berättelser eller Makt.

Vi studerar ett tema ofta under 3-5 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop. Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t.ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande. Du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra. Slutförda studier ger motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till både universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Studierna på Allmän kurs är på heltid. Du kan genomföra merparten av dina studier i skolan, men givetvis kan du också ta med dig en del skolarbete hem. På allmän kurs kan du även bli klar med din Grundskola, genom att läsa Allmän kurs – Grundnivå innan du går vidare till Gymnasienivå.

Skolan i Gävle är en gemensam arbetsplats, och vi delar på ansvaret för att det ska vara en god arbetsplats för alla. Vi arbetar mycket med att alla ska känna sig trygga i sin klass och på skolan i stort. En trygg omgivning där man samtidigt får säga sin åsikt är viktigt för att alla ska kunna prestera sitt bästa.

Alla studerande har tillgång till mikrovågsugnar och en matsal där de kan köpa fika och äta medtagen lunch. Studerande och lärare tar tillsammans ansvar för vissa dagliga sysslor på skolan, t.ex. att brygga kaffe, koka tevatten, ställa fram fika och hålla rent i lokalerna.

På skolan har vi också regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

BRA ATT VETA
Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Nästa kursstart: 19 augusti 2019

Sista ansökningsdag: 15 maj 2019

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen. Vi håller antagningsintervjuer i början av december.

Kostnader: En administrativ avgift på 500 kr per termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Plats för kurs: Baltichuset i Gävle, mittemot tågstation

Kontaktperson: Karin Nilsson, ring: 026- 10 15 00, eller mejla:karin.nilsson@farnebo.se