Agera för hållbar omställning

En 1-årig utbildning för dig som vill fördjupa ditt engagemang för klimat, miljö och rättvisa. Du får lära dig om olika sätt att arbeta lokalt för hållbar utveckling.

Kursen ger dig praktisk kunskap om de möjligheter som finns att ställa om genom samverkan och gemensamma satsningar lokalt.  Till exempel studerar vi hur vi tillsammans lokalt kan arbeta med lokal odling och mat, förnybar energi, smart renovering av våra bostäder, satsningar på stärkt lokalekonomi, naturvård och deltagande demokrati.

Sök nu!

Väljer du denna utbildning kommer du att:

  • Skaffa dig en fördjupad förståelse för vad omställning till hållbar utveckling praktiskt handlar om och vilka utmaningar vi står inför
  • Lära dig om hur omställningsinitiativ och förändring underifrån kan organiseras
  • Få mycket kunskap om demokratiska och effektiva sätt att jobba med grupper, föreningsarbete, kooperativt företagande, lokalekonomi, deltagande demokrati mm
  • Få praktisk kunskap om hållbar produktion av energi, mat, boende, samt diverse andra tjänster och varor relevanta i ett lokalekonomiskt sammanhang
  • Få inblick i olika initiativ och organisationer som arbetar för omställning , bl.a. genom en längre studieresa till Danmark och Storbritannien samt flera kortare studieresor i Sverige
  • Lära dig arbeta med närnaturvård och ekologisk design från gårds- till ortsnivå
  • Kunna upprätta och jobba utifrån en projektplan
  • Känna att du kan påverka samhället och bidra till en hållbar utveckling

Kursen sker i samspel med nätverket KlimatSverige i vilket Färnebo folkhögskola samt flera av vårda huvudorganisationer ingår, samt i samverkan med Hela Sverige ska leva och Omställningsnätverket.

OBS! Läs mer om kursen här i detta kurshäfte! (pdf-dokument, 10 sidor)

Här kan du läsa om några projekt vi arbetar med i kursen (pdf-dokument, 4 sidor).

BRA ATT VETA
Studieform: Kursen ges på heltid.

Datum: Kursstarten uppskjuten. Ingen start ht 2019. Anmäl dig ändå om du är intresserad av information när nytt startdatum beslutats!

Var: Utbildningen sker huvudsakligen i Österfärnebo, men en längre studieresa till Danmark och Storbrittanien samt ett flertal mindre studieresor i Sverige ingår.

Boende på kursen: Som studerande har du möjlighet att bo på skolan. Bor du inte på skolan måste du vara beredd på att viss del av utbildning sker på helger samt kvällstid.

Samverkan med distanskurs: Som studerande på heltidskursen samläser du vissa moment med studerande på distanskursen Lokalekonomisk analys och ortsutveckling i praktiken.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för studier. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Antagning och förkunskaper: Löpande antagning. Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Språk: Kursen ges på svenska.

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för boende och mat på skolan, samt studiematerial och studieresor tillkommer dock. Kostnad för boende, mat, studieresor mm uppskattas bli ca 6500 kr per månad om du bor på skolan. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i andra nordiska länder.

Lärare: Huvudlärare är Jonathan Korsár och Gunnar Edsborn. I kursen kommer ni även att möta flera andra lärare i enskilda moment.

Kontaktperson: Jonathan Korsár. Nås på mejl jonathan.korsar@farnebo.se eller på mobil 076-0729858.