Småskalig ekologisk odling – (DISTANSKURS)

Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik. Den vänder sig till dem som vill odla i lite större skala för egen självförsörjning och/eller till dem som vill arbeta med grönsaksodling och sälja sina produkter till en vidare marknad. Den vänder sig också till dem som är intresserade av ekologiska helhetsperspektiv och på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbarare samhälle. 

Sök nu!

Kursen behandlar ekologisk odling i lite större skala där man får lära sig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Vi lär oss grundläggande odlingsteori, trädgårdsplanering, förkultivering, sådd- och plantering, ogräshantering, skörd, ekonomi och småföretagande, försäljning, lagring och förädling av olika produkter. Även om fokus ligger på ekologisk odling av grönsaker så behandlar kursen också en del andra aspekter som leder mot ökad självförsörjning; t.ex. bakning, förädling och djurhållning (b l a av getter och höns), m.m.

Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans. Teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling. 

Kursens pratiska delar sker på våra gemensamma träffar. Nio träffar sker hos Alsike Trädgård utanför Knivsta och två sker i skolans lokaler i Österfärnebo. Alsike Trädgård driver en ekologisk frilandsodling på en halv hektar som är certifierad av KRAV. De bedriver också växthusodling på totalt 800 kvm. De säljer sina grönsaker via ett prenumerationssystem till privata kunder, på Bondens egen marknad i Uppsala och till en del grossister. 

Ett projektarbete ingår i kursen.

 

BRA ATT VETA

Längd: 1 år

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kurstid: 12 okt 2019 – 13 sept 2020

Ansök senast: 20 juni 2019

Antagningsvillkor: Antagning sker med hjälp av personligt brev där du ska motivera varför du vill gå kursen. Följande erfarenheter är meriterande i antagningsprocessen:
– Tidigare erfarenhet av odling
– Planer på att starta egen yrkesmässig odling
– Att du sökt kursen ett tidigare år
– Stort intresse och kunskap av småskalig livsmedelsproduktion

Kostnader: Undervisningen på kursen är kostnadsfri. Kostnader tillkommer för resor, studiebesök, kurslitteratur, boende och mat i samband med helgträffar och studiebesök. Kostnader för mat och boende uppskattas kunna bli ca 600 kr per helg. Kostnader i samband med studiebesök kan uppgå till 800kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursansvarig: Pär Eklund, tel: 0700-453780, e-post: par.eklund@farnebo.s