Intersektionell solidaritet och feministisk kamp för klimaträttvisa 

En del av den tredelade kursen ”Feministiska utopier och strategier”.

Under denna kurs lär vi oss om rasismens och kolonialismens historia och hur dessa påverkat särskilt kvinnor i de världsdelar som koloniserades. Vi inspireras av den antikoloniala kamp i det globala syd samt lär oss om postkoloniala och avkoloniserande feministiska teorier för att förstå hur ras, kön, klass, sexualitet och kolonialitet samverkar och förstärker förtryck. Vi tittar också på nutida konkreta exempel på feministisk motstånd och solidaritet. 

Sök nu!

Men vi tittar även på klimatkrisens orsaker, vilka den drabbar mest och hur feministisk kamp flätas samman med kamp för klimaträttvisa runt om i världen, bl.a hos urfolk. Vi tittar även på vilka andra alternativ för jordens överlevnad som växer fram. 

Kursmodaliteten förutsätter läsning och hemuppgifter och aktivt digitaldeltagande mellan kursträffarna. Eventuellt även skypemöten och grupparbeten. För att få kursen godkänt krävs närvaro på minst två av de tre träffarna samt inlämning av två arbetsuppgifter senast 1ta dec. 

De som söker kursen får en utförligare kursbeskrivning när de bekräftat sin ansökan. 

Obs! Kursen Intersektionell solidaritet och feministisk kamp för klimaträttvisa ingår i kursen Feministiska utopier och strategier som är paraplynamnet för tre olika kurser (två distans och en heltid) som tillsammans tar sig an vår tids stora ödesfrågor; klimatkrisen, rasismen, krigen, och fascismen, och försöker förstå hur man kan motverka dem utifrån feministiska perspektiv.

Denna kurs är relevant för dig som behöver fortbildning om intersektionell feminism, om du känner dig uppgiven över samhällets utveckling, och är intresserad av folkhögskolans kollektiva och icke-hierarkiska pedagogik vill ta dig an stora filosofiska frågor. Men framförallt är den intressant för dig som känner att du vill göra något för att förändra världen men inte riktigt vet vad eller hur. För att gå på heltidskursen Sydfeminismer Inspirerar! under vårterminen skall du helst ha läst någon av distanskurserna.

BRA ATT VETA
Sista anmälningsdag: Sista anmälningsdag 15 april.

Datum: 2 december 2019 – 19 januari 2020

Kursträff 1: 6-8 december i Stockholm.

Kursträff 2: 10-12 januari 2020 i Österfärnebo.

Förkunskaper: För distanskurserna krävs inga särskilda förkunskaper, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Fyll i alla  uppgifter samt skicka ett personligt brev över din motivation för att gå kursen för att din anmälan skall räknas. 

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se 

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för resor, boende och mat vid helgträffar tillkommer. En anmälningsavgift på 200 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Kursen berättigar till studiemedel från CSN.