Från idéer till verkstad! – mer lokalt arbete med LEA* VT2020

Den här kursen vänder sig till dig som antingen är delaktig i lokalt utvecklingsarbete på din ort eller är/varit processledare för lokalt utvecklingsarbete på en annan ort tillsammans med boende på orten. Kursen ger dig fördjupad kunskap om hur levande och hållbara lokala ekonomier kan byggas.

I den här kursen lär du dig arbeta med LEA. Ett viktigt moment i kursen är att du jobbar med att samla in och utveckla idéer för en ort. Detta kan vara ditt lokalsamhälle eller annan ort som du är engagerad i.

Du får också sätta dig in i hur vi kan minska olika hinder för lokalt engagemang och skapa förutsättningar för många att vara aktiva ideellt i föreningslivet.

Du lär dig om hur andra orter har jobbat med olika lokala behov och möjligheter, t.ex. bostäder, lokal mat, transportlösningar, kultur, lokal förnyelsebar energi, bygdebolag och besöksnäring.

Du lär dig också om andra metoder än LEA som kan vara till hjälp i ett lokalt utvecklingsarbete.

MetaSlider

Kursens upplägg

I början av kursen får du presentera en kort lägesrapport med fokus på vad du och det samhälle du engagerat dig i befinner sig nu.

Vi har en fysisk träff i Stjärnsund den 21-23 februari med studiebesök hos lokala goda lokalekonomiska exempel samt övningar i att leda och motivera ideella.

Under distansmomenten arbetar du med:

  • analys och möten på vald ort för att ta fram lokalt förankrade utvecklingsidéer
  • studier av tidigare genomförda lokalekonomiska analyser på andra orter
  • studier av fler metoder för lokal utveckling samt jämförelse med LEA-metoden
  • fyra webbinarier med intressanta föreläsningar om lokal ekonomi.
  • folkbildningskunskap som ger både praktiska redskap för och perspektiv på arbetet som processledare/cirkelledare

En avslutande fysisk träff  sker i Österfärnebo den 12-14 juni där alla kursdeltagare får presentera och diskutera sina erfarenheter av vårens lokala utvecklingsarbete. Vi kommer även att få träffa aktiva i ortens utvecklingsgrupp och lära oss om deras arbete.

Vi arbetar med följande litteratur:

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola i samverkan med Hela Sverige ska leva!

BRA ATT VETA
Studieform: Kursen ges på distans med två helgträffar samt ett antal webbinarier och kvällsmöten via videolänk. Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Kurstid: 3 februari 2020 – 14 juni 2020.

Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Men om du har en tillsvidare anställning så har du även rätt att ta tjänstledigt halvtid för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. På Färnebo folkhögskola finns också kursen Se möjligheterna lokalt! – grundkurs i LEA. Kursen Bygg den lokala ekonomin – mer lokalt arbete med LEA* kan läsas som en fortsättning på Se möjligheterna lokalt!, men den fungerar också bra som en fristående kurs för dig som har viss egen erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete tex från föreningslivet eller fått kunskaper genom någon annan kurs.

Ansökan: Ansök senast 26 januari 2020.
Sök nu!

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Huvudlärare: Ylva Lundkvist Fridh, samordnare för lokalekonomi på Hela Sverige ska leva, samt Jonathan Korsar.

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se