Feministisk inspiration för att förändra världen!

Upprörs du över orättvisorna i världen och vill motverka de utifrån feministiska perspektiv? Vill du förstå varför feminism bör motverka även förtryck baserad på klass, ”ras”, etnicitet, funktionalitet, etc. Bör feminism även ta sig an klimatkrisen? Denna kurs vill väcka hos dig engagemang och inspiration för att tillsammans med andra förändra världen!

Välkommen att utforska feminismens utopier och strategier!
Välkommen till distanskursen Feministisk Inspiration för att förändra världen!

Denna kurs ger dig grunder för att förstå feminism som samhällskraft och tankevärld, men även för att få en introduktion i dess framtidsdrömmar och hur den är sammanflätad med kamp mot andra typer av orättvisor. Men den tar sig an även vår tids ödesfråga: klimatkrisen.

Vi har delat kursen i fyra delkurser:

Kursdel Feminismens rötter, grunder, drömmar och tankesätt: Vi introduceras till de feministiska rörelsernas historia. Men vi tar oss an även viktiga frågor i stil med; handlar feminism bara om kvinnor? Vilka konsekvenser har feministiska rörelser haft för hur världen ser ut idag? Vidare går vi även djupare in på feminismen som filosofi; alltså sätt att förstå världen men undersöker också hur en feministisk framtidsvärld kan se ut. Har det funnits feministiska revolutioner?

Kursdel Intersektionell solidaritet: Kursens feministiska vyer begränsar sig inte till förtryck på grund av kön, sexuell läggning eller sexuell identitet, utan reder även ut hur ras, kön, klass och kolonialism samverkar och förstärker förtryck av människor och påverkar deras liv. Därför lär vi oss om kolonialismens och rasismens historia och hur dessa påverkat särskilt kvinnor i de världsdelar som koloniserades och påverkar även dagens Sverige. Vi inspireras av den antikoloniala kampen i det globala syd samt lär oss om postkoloniala och avkoloniserande feministiska teorier och lär känna nutida konkreta exempel på feministisk motstånd och solidaritet. Därför lyfter vi även fram behovet intersektionell solidaritet.

Kursdel Feministisk kamp för klimaträttvisa: En av vår tids största frågor är de överhängande hot mot livet i vår planet. Kan vi skapa ett samhälle präglad av jämlikhet och jämställdhet ifall vi inte kan ha en planet det går att bo i? Därför synar vi klimatkrisens orsaker och vilka samband det finns mellan förtryck av kvinnor och förtrycket av naturen, samt inte minst vilka människor som drabbas mest av miljö- och klimatkris. Men vi lyfter även fram inspirerande exempel på kamp för klimaträttvisa och eko-feminism runt om i världen, bl.a hos urfolk.

Kursdel Feministiskt Inspiration: Det feministiska sättet att förändra världen har karaktäriserats för sina mestadels icke-våldsmetoder och stor kreativitet. Feminism vill inte bara motverka det nuvarande samhällets snäva perspektiv på människor och naturen utan även bidra till att skapa alternativ. Därför är ofta de feministiska sätt att organisera sig och agera kreativa och mer demokratiska. För att gå vidare i vårt engagemang i att förändra världen lyfter vi fram inspirerande feministiska organisationer, rörelser, aktioner och personer. Idén är att vi sedan tillsammans skall skapa något ihop som kurs.

Sök nu!
BRA ATT VETA

Kursformer: Att läsa på en folkhögskola innebär att vi arbetar under folkbildande former som innebär att vi anser att människor lär sig bäst tillsammans. Dessutom ser vi människan som en tänkande, kännande och skapande varelse som lär sig bäst genom att stimulera olika sinnen. Därför försöker vi lära oss feminism med hjälp av förutom texter, även kreativa uttryckssätt såsom sånger, målning, collage, textila tekniker, etc.

Distanskurs: Denna är en distanskurs på 50% . Kursen är CSN berättigad.
Distanskursen har fyra kursträffar och förutsätter läsning och hemuppgifter mellan kursträffarna samt närvaro på kursträffarna. Ev. frånvaro från kursträffarna måste motsvaras av en extra hemuppgift (ifall man läser med CSN). Grupparbeten och skypemöten kompletterar kursen.

Kursstart 9 september 2019
Kursträff 1 – 13-15 sept. i Österfärnebo.
Kursträff 2 – 25-28 oktober (höstlov) i Österfärnebo
Kursträff 3 – 15-17 november (Österfärnebo eller Uppsala)
Kursträff 4 – 6-8 dec.

Kursavslutning och sista dag för inlämning av hemuppgifter 20 december 2019.

Antagningsvillkor: För distanskursen krävs inga särskilda förkunskaper.

Sista anmälningsdag: 

Du som har gått denna kurs erbjuds att fortsätta med den resande kursen Sydfeminismer inspirerar! Detta är en heltidskurs under vårterminen 2020 med kollektivboende i Österfärnebo. I den kursen ingår en studieresa till Peru. Kursen ger dig möjlighet att lära dig mer om globala rättvisefrågor och inspireras av kvinno-, feminist- och andra folkrörelser i Sydamerika.  Denna kurs pågår 8 januari – 20 maj.

Kursansvarig:
Carmen Blanco Valer
E-post: carmen.blanco.valer@farnebo.se
Tel: 073 844 6443