Feministiska rörelser i Latinamerika – inspiration och samarbete HT2020

Vill du inspireras och lära dig av modiga och kreativa feministiska rörelser i Latinamerika? Oavsett om du precis upptäckt feminismen eller har ett långt engagemang i ryggen är du välkommen till Färnebo folkhögskolas distanskurs! Kursen ges på deltid och är CSN-berättigad.

Feministiska rörelser i Latinamerika – inspiration och samarbete riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete. Du kommer att studera hur patriarkat, rasism och klassförtryck påverkar kvinnor och hbtq-personers liv. Men fokus ligger framförallt på styrkan, engagemanget och kreativiteten hos de växande feministrörelserna i Latinamerika och vad vi kan lära av dem.

Feministiska rörelser i Latinamerika har under de senaste åren blivit en viktig förändringskraft. Feminister i nästan alla länder i regionen kräver rätten att bestämma över sin egen kropp och att leva ett liv fritt från våld. Kvinnor och icke-binära kämpar tillsammans för sina mänskliga rättigheter både i städer och på landsbygden.

Men feminismen i Latinamerika är inte ny. Ofta hänger rörelserna ihop med andra frågor, till exempel kampen mot kolonialismen och för urfolkens, afroättlingarnas och småbrukarkvinnornas rätt till sin mark. Feminismen hör inte bara till Västvärlden, vi tror att vi har mycket att tjäna på att inspireras och samarbeta med rörelser i det globala Syd.

Kursen består av tre fysiska träffar och videoträffar ungefär varannan vecka. Dessutom finns möjlighet att delta på en frivillig resa till EFLAC – en återkommande latinamerikansk feministisk träff som i år kommer att anordnas i El Salvador.* EFLAC, Encuentro Feminista de Latinoamerica y el Caribe, har anordnats var tredje år sedan 1980 i olika latinamerikanska och karibiska länder. Under träffen utbyter feminister erfarenheter, inspirerar och stärker varandra och inte minst skissar på gemensamma strategier.

*Studieresan och de fysiska kursträffarna är avhängiga av hälsoläget i Sverige, UDs reserekommendationer samt situationen i El Salvador i november.

Praktisk information
Kursen är en distanskurs som består av två fysiska kursträffar och distansstudier. Det är frivilligt att delta i en studieresa till feministforumet EFLAC i El Salvador i november 2020.

Om läraren
Carmen Blanco Valer har varit lärare på Färnebo folkhögskola i tolv år. Hon är debattör och aktivist och har arbetat inom solidaritets-, feminist- och klimatrörelsen i Sverige i 45 år.

BRA ATT VETA

Kursstart: 21 september 2020.
Kursavslutning: 18 december 2020.

Kursen är studiemedelsberättigad.

Kursupplägg
Kursen består av följande tre delar:

1. Grundläggande feminism.
Två fysiska kursträffar samt distanskommunikation och reflektioner via digitala läroplattformar. Fördjupningsuppgifter som är obligatoriska om du läser med studiemedel.

2. Studieresa till EFLAC i El Salvador.
Två veckor från mitten av november.
Detta inslag är för de som har möjlighet att delta. Du behöver inte kunna spanska, men det är såklart ett plus.

3. Sammanfattande kursträff i Sverige.
Träff då vi delar med oss av reflektioner och tankar kring hur vi kan berika och utveckla den feministiska rörelsen i Sverige.

Förkunskaper
Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Ansökan
Senast 15 juni.

Sök nu!

Kursansvarig
Carmen Blanco Valer.

Kontakt
carmen.blanco.valer@farnebo.se