Feminismens rötter, grunder, drömmar och tankesätt

En del av den tredelade kursen ”Feministiska utopier och strategier”.

Under denna kurs introduceras vi till feministiska rörelsers historia och tar oss an viktiga frågor; handlar feminism om kvinnor? Vilka konsekvenser har feministiska rörelser haft för hur världen ser ut idag? 

Sök nu!

Vi går även djupare in på feminismen som filosofi; alltså sätt att förstå världen men undersöker också hur en feministisk värld kan se ut? Har det funnits feministiska revolutioner? Vad hände med de? 

Kursmodaliteten förutsätter läsning och hemuppgifter och aktivt digitaldeltagande mellan kursträffarna. Eventuellt även skypemöten och grupparbeten. För att få kursen godkänt krävs närvaro på minst två av de tre träffarna samt inlämning av två arbetsuppgifter senast 1ta dec. 

De som söker kursen får en utförligare kursbeskrivning när de bekräftat sin ansökan. 

Obs! Kursen Feminismens rötter, grunder, drömmar och tankesätt ingår i kursen Feministiska utopier och strategier som är paraplynamnet för tre olika kurser (två distans och en heltid) som tillsammans tar sig an vår tids stora ödesfrågor; klimatkrisen, rasismen, krigen, och fascismen, och försöker förstå hur man kan motverka dem utifrån feministiska perspektiv.

Denna kurs är relevant för dig som behöver fortbildning om intersektionell feminism, dig som känner dig uppgiven över samhällets utveckling, eller dig som med folkhögskolans kollektiva och icke-hierarkiska pedagogik vill ta dig an stora filosofiska frågor. Men framförallt är den intressant för dig som känner att du vill göra något för att förändra världen men inte riktigt vet vad eller hur. För att gå på heltidskursen Sydfeminismer Inspirerar! under vårterminen skall du helst ha läst någon av distanskurserna.

BRA ATT VETA
Sista anmälningsdag: Sista anmälningsdag 15 april. Antagningarna sker löpande. 

Datum: 9 september – 1 december.

Kursträff 1: 13-15 sept. i Österfärnebo.

Kursträff 2: 25-27 -28 oktober (höstlov) i Österfärnebo.

Kursträff 3: 15-17 november (Österfärnebo eller Uppsala)

Förkunskaper: För distanskurserna krävs inga särskilda förkunskaper, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Fyll i alla uppgifter samt skicka ett personligt brev över din motivation för att gå kursen för att din anmälan skall räknas. 

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för resor, boende och mat vid helgträffar tillkommer. En anmälningsavgift på 200kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer carmen.blanco.valer@farnebo.se