Ekologisk odling och matsuveränitet- med studieresa till Kuba!

Är du intresserad av odling och självförsörjning? Inte bara göra det själv, men även utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv. Denna kurs fokuserar på matsuveränitet med samhället i fokus.

Med utgångspunkt från de Kubanska erfarenheterna av ekologisk odling studerar vi möjligheterna till ökad matsuveränitet för Kuba, Sverige och andra länder. Hur startade den “gröna ekologiska revolutionen” på Kuba under 1990-talet? Vilka erfarenheter kan man föra vidare och hur ser förhållandet vad gällande matsuveränitet ut i andra länder? På vilka sätt kan begreppet matsuveränitet kopplas till svenska förhållanden?

Mer info och ansökningssida

 

Posted in Deltagare, Kurser, Nyheter, Social media and tagged , , .