Distanskurser

Distanskurser är kurser där du själv väljer platsen för dina studier. Kanske är distansstudier något för dig?

Höstterminen 2018 kan du välja mellan följande distanskurser på Färnebo folkhögskola