Digitala resurser

På Färnebo folkhögskola använder vi aktivt digitala lärresurser på alla kurser. Både i Gävle och Österfärnebo finns det trådlösa nätverk, samt ett antal arbetsdatorer som studerande har tillgång till. Alla studerande har också fri tillgång till de trådlösa nätverken. På datorerna finns bl.a. program för bild-, radio- och videoredigering. Som studerande har du också möjlighet att både använda och bidra till kunskapsportalen Folkbildningsnätet.

Här kan du: