Digitala resurser

På Färnebo folkhögskola använder vi aktivt digitala lärresurser på alla kurser. Både i Gävle och Österfärnebo finns det trådlösa nätverk, samt ett antal arbetsdatorer som studerande har tillgång till. Alla studerande har också fri tillgång till de trådlösa nätverken. På datorerna finns bl.a. program för bild-, radio- och videoredigering.

Som studerande på skolan har du också full tillgång till Folkbildningsnätet.

Folkbildningsnätet består bl.a. av:

Pedagogiska resurser

Pedagogiska resurser är startsidan för att komma åt alla verktyg och resurser som finns på Folkbildningsnätet. Den ger dig bland annat chans att söka i och ta del av ett stort utbud av TV-program från UR, studiematerial, artiklar mm. Du kan också bidra med länkar, artiklar och studiematerial när du tycker något saknas!

FirstClass

FirstClass är en kommunikationsplattform för samarbete, lärande och kommunikation.

Schoolsoft

Här kan alla se sina schema och sin närvaro.

Videokonferens

Videokonferens för distanskommunikation med bild och ljud.

Videomaten

Videomaten är ett verktyg som du kan använda för att spela in korta filmer med din webbkamera.

Wikifarmen

Samling av wikis skapade av lärare och studerande på folkhögskolor och studieförbund.

politiken.se

Oberoende källa för nyheter och information från myndigheter, forskning och debatt mm.

International Press Service

Internationell nyhetsförmedling med fokus på globala utvecklings-, miljö- och rättvisefrågor.