Agera i klimatnödläge – tillsammans i Europa! HT2020

Kom med och utveckla klimatkampen! Lär dig praktiskt om hur vi kan skapa ett ekologiskt samhälle med förnybar energi, bra mat och demokratisk ekonomi! Genom kursen får du lära dig av och tillsammans med aktiva i Sverige och Europa. Du gör även en längre resa i Europa.

Larmrapporterna om allvaret i klimatfrågan får alltfler att kräva att vi genomför radikala förändringar i politik och livsstil – inte någon gång i framtiden utan redan idag. Aktiva grupper kräver att vi utlyser ”klimatnödläge” och flera kommuner liksom EU-parlamentet har redan gjort det. Runtom i Sverige skapas planer för lokal klimatomställning. Många är inspirerade av uppsvinget för Fridays for future, Extinction Rebellion, Gretas gamlingar osv och ser att nu är det dags!

I denna kurs studerar vi de intiativ som redan tagits; kampanjer, lokala omställningsplaner, arbetssätt och aktioner. Samtidigt skaffar vi oss de kunskaper som krävs för att göra verklighet av planerna. Vad betyder klimatnödläge egentligen? Hur kan vi driva fram förändring? Behöver vi mer deltagande demokrati? Mer ekonomisk demokrati? Hur får vi med oss bredare grupper i samhället i förändringen?

Kursen består av tre delar:

Under augusti – oktober lär vi oss om den omställning som måste till. Vi lär känna varandra och  Färnebo folkhögskola, samt studerar hur klimat- och omställningsrörelsen arbetar idag, i Sverige och runtom i Europa.

Vi arbetar bl. a med:

  • studiebesök och möten: Vi hälsar på människor som tagit saker i egna händer genom att starta andelsjordbruk, samåkning, solparker, vindkooperativ osv. Vi besöker även industrier och företag för att se hur dessa kan nå målen om nollutsläpp av koldioxid.
  • gästföreläsare och videosamtal med aktiva runtom i Europa som jobbar med klimatnödläge, klimaträttvisa, omställning, protester och påverkansarbete, från internetaktivism till civil olydnad.
  • teorier om hur omställningen av samhället kan gå till, och vilken roll politik, folkrörelser och deltagande demokrati har i denna process

Som kursdeltagare bor du kollektivt tillsammans med dina kurskamrater på skolan i Österfärnebo. Gemensamt tar ni ansvar för både studier, mathållning, städning mm. Skolan har goda kontakter med lokala bönder och i bygden finns fin natur med bl.a. hackspettar, ugglor, bäver och utter.

I slutet av oktober reser vi för att studera hur Europa jobbar för omställning i dagens klimatnödläge. Vi räknar med att resa med buss och tåg, samt göra många stopp på vägen för att lära oss av en mångfald grupper, initiativ och erfarenheter.

Under andra halvan av november och fram till 20 december jobbar vi med förändringsarbete tillsammans med olika organisationer i Sverige till exempel Jordens Vänner, Omställningsnätverket, Fältbiologerna, Extinction Rebellion , Naturskyddsföreningen, SERO, Coompanion och Fridays for Future. Vi arbetar med att dela det vi lärt oss under kursen och resan till aktiva runtom i Sverige för att stärka klimatrörelsen

Det är hög tid att gå från ord till handling! Och det går att ställa om! Hållbart boende, miljövänliga transporter, meningsfull produktion och konsumtion samt en god miljö och medbestämmande är mänskliga rättigheter. Nu behövs en revolution för hållbarhet!

BRA ATT VETA
Studieform: Kursen ges på heltid.

Datum: Kursen pågår 24 augusti – 20 december.

Var: Utbildningen sker huvudsakligen i Österfärnebo, men innehåller en längre studieresa i Europa.

Boende på kursen: Som studerande bor du på skolan.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för studier. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan: Ansök senast 15 maj.

Sök nu!

Språk: Kursen ges på svenska.

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för boende och mat på skolan, samt studiematerial och studieresor tillkommer. Kostnad för boende och mat på skolan, studiematerial, samt resan i Europa uppskattas preliminärt bli ca 32000 kr eller 8000 kr per månad om du bor på skolan. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i andra nordiska länder. Du betalar 500 kr innan kursstart för en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Lärare: I kursen kommer ni att möta flera olika lärare i olika moment.

Kontaktperson: Jonathan Korsár. Nås på mejl jonathan.korsar@farnebo.se eller på mobil 076-0729858.